Gegevensbeschermingsverklaring

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

GOBOCOMPANY

Postadres:
Niedieckstrasse 29
41334 Nettetal

Contact:
Telefoon: +49(0)2153-9539632
E-mail: info@gobocompany.de

Vertegenwoordigd door:
Ken de Gooijer

 

Uw rechten als betrokkene
.

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan (art. 15 DSGVO),
 • Verbetering van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
 • Wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
 • Beperking van de gegevensverwerking, voor zover wij uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
 • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
 • .
 • Dataportabiliteit, mits u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons heeft gesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst met toezichthoudende autoriteiten is op aanvraag verkrijgbaar.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

.
Het verzamelen van algemene informatie bij een bezoek aan onze website
.
Type en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, uw IP-adres en dergelijke.

De informatie wordt met name verzameld voor de verwerking van uw bestellingen.

Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de websiteverbinding zonder problemen tot stand komt,
 • .
 • Zorgt voor een vlot gebruik van onze website,
 • De veiligheid en stabiliteit van het systeem evalueren,
 • en.
 • voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

 

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon.

 

Wettelijke basis:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

 

Gebruiker:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

 

Bewaartermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Voorschrift verplicht of vereist:

De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten niet beschikbaar of beperkt zijn. Daarom is een bezwaar uitgesloten.

 

Koekjes
.
Type en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Dit geeft ons bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem.

.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op een computer te plaatsen. Wij kunnen de informatie in cookies gebruiken om de navigatie voor u te vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk te maken.

In geen geval worden cookies gebruikt om uw gegevens op te slaan.

In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonsgegevens zonder uw toestemming.

U kunt onze website natuurlijk ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om na te gaan hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

.

 

Duur van opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

 • CMS sessie cookie voor de duur van de sessie
 • .
 • Google Analytics voor 14 maanden

 

Voor zover deze cookies (ook) betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, informeren wij u daarover in de volgende paragrafen.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of niet.

U kunt individuele cookies of de hele voorraad cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Bovendien ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies vooraf kunt verwijderen of de opslag ervan kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

 

Aanvraagformulier
Type en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van het verzoek en het daaropvolgende antwoord daarop. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief.

 

Wettelijke basis:

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Met het contactformulier willen we het u gemakkelijker maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

 

Gebruiker:

De ontvangers van de gegevens zijn verwerkers, indien van toepassing.

.

 

Bewaartermijn:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

.

Als er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en zullen wij uw gegevens na afloop van deze termijnen verwijderen.

 

Voorschrift verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is verplicht of vereist.

 

Gebruik van Google Analytics
.
Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: „Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“ dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteit op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens andere gerelateerde diensten verleend.

 

Wettelijke basis:

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

 

Gebruiker:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Daartoe hebben wij met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten.

 

Bewaartermijn:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

 

Derde land transfer:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Voorschrift verplicht of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming.

 

Herroeping van toestemming:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

.

In aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Dit zal een opt-out-cookie op uw apparaat installeren. Hierdoor wordt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

.

 

Profilering:

Het trackinginstrument Google Analytics kan worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te beoordelen en hun interesses te analyseren. Daartoe maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

 

Gebruik van Mapbox
.
 

Wij gebruiken een zogenaamde kaartwidget op onze contactpagina.

Adres van de provider: Mapbox, Inc. een vennootschap naar het recht van Delaware met het volgende adres: 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington DC 20005

.

Uittreksel uit het Privacybeleid van Mapbox: "9. Wij verzamelen automatisch bepaalde technische informatie wanneer verzoeken worden gedaan aan onze API's, waaronder (a) IP-adres, (b) apparaat- en browserinformatie, (c) besturingssysteem, (d) de inhoud van het verzoek, (e) de datum en tijd van het verzoek, en (f) beperkte locatie- en gebruiksgegevens. Wij verwijderen IP-adressen na 30 dagen. Als een mobiele toepassing onze SDK's gebruikt om toegang te krijgen tot onze API's, kunnen bovendien bepaalde beperkte locatie- en gebruiksgegevens naar ons worden verzonden, samen met een kortstondige ID. Wij verwijderen deze onverwerkte mobiele locatiegegevens of tijdelijke ID binnen 24 uur en koppelen deze niet aan persoonsgegevens, waaronder namen, permanente ID's, e-mailadressen, IP-adressen of telefoonnummers. Wij verzamelen ook willekeurig gegenereerde ID's voor het beperkte doel het gebruik van onze API's te analyseren, met inbegrip van het aantal actieve gebruikers. De willekeurig gegenereerde ID's en de inhoud van de verzoeken aan onze API's worden na 36 maanden verwijderd."

.

Bron van &u>

vertaling: https://www.mapbox.com/privacy/

 

Voorschrift verplicht of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming.

 

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Aanpassing van ons privacybeleid
.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze diensten in de verklaring inzake gegevensbescherming door te voeren, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Postadres:
Niedieckstrasse 29
41334 Nettetal

Contact:
Telefoon: +49(0)2153-9539632
E-mail: info@gobocompany.de

 

De privacyverklaring is opgesteld met de privacyverklaring generator van activeMind AG (versie 2018-09-24).

TOP